מערכת לתואר ראשון תשע"ט

שנה א' חובה

שנים ב' ג' חובה

קורסי בחירה  (שנה ג'. לתלמידי פסיכולוגיה - גם שנה ב')

סמינריונים עיוניים - יש לבחור סמינריון אחד (שנה ב')

סמינריונים מחקריים - יש לבחור סמינריון אחד (שנה ג')