זכינו בפעם השלישית ברציפות ב"ציון לשבח"

המחלקה לקרימינולוגיה זכתה בתואר "המחלקה המצטיינת בהוראה" לשנת הלימודים תשע"ו

ב"ציון לשבח" על מצויינות בהוראה לשנת הלימודים תשע"ז

וב"ציון לשבח" נוסף לשנת הלימודים תשע"ח