ד"ר לשם רותם

ד"ר
ד"ר רותם לשם
דוא"ל : 
טלפון: 
פקס : 
משרד : 
שעות קבלה : 

פירסומים

 

Chapter in a Book

Glicksohn, J., & Leshem, R. (2011). Reproduction of duration:  How should I count the ways? In A. Vatakis, A. Esposito, M. Giagkou, F. Cummins, & G. Papadelis (Eds.), Multidisciplinary aspects of time and time perception: COST TD0904 International Workshop, Athens, Greece, October 7-8, 2010, revised selected papers (pp. 79-91). Berlin: Springer-Verlag.

Publications in Refereed Journal

Glicksohn, J., Leshem, R., & Aharoni, R. (2006). Impulsivity and time estimation: Casting a net to catch a fish. Personality and Individual Differences, 40, 261-271.

Glicksohn, J., Naor-Ziv, R., & Leshem, R. (2007). Impulsive decision making: Learning to gamble wisely? Cognition, 105, 195-205.

Leshem, R., & Glicksohn, J. (2007). The construct of impulsivity revisited. Personality and Individual Differences, 43, 681-691.  

Leshem, R., & Glicksohn, J. (2012). A critical look at the relationship between impulsivity and decision-making in adolescents: Are they related or separate factors? Developmental Neuropsychology, 37, 712-731. 

Leshem, R. (2013). The effects of attention on ear advantages in dichotic-listening to words and affects. Journal of Cognitive Psychology, 25, 932-940.

Leshem, R., Armoni-Sivan, R., & Arzouan, Y. (2015). Lateralized effects of sad prosody on word processing. Brain & Cognition, 96, 28-37.

Leshem, R. (2015). Relationships between trait impulsivity and cognitive control: Examining the effect of attention switching on response inhibition and conflict resolution in non- clinical impulsivity. Cognitive Processing, 17(1), 89 - 103.

Leshem, R. (in Press). Using Dual Process Models to Examine Impulsivity throughout Neural Maturation. Developmental Neuropsychology.

Leshem, R. (in Press). Brain Development, Impulsivity, Risky Decision Making, and Cognitive Control: Integrating Cognitive and Socioemotional Processes During Adolescence—An Introduction to the Special Issue. Developmental Neuropsychology.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר

 

הקשר בין תהליכים מוחיים להתנהגות

עיבוד רגשי ושפתי והקשר להתנהגויות בסיכון ועבריינות

תפקודים קוגניטיבים  כמו,  קשב, שפה, יכולת עכבות והקשר לבעיות רגשיות והתנהגותיות

אימפולסיביות ותהליכי קבלת החלטות בקרב מתבגרים

קורסים

 

תואר ראשון:

"שיטות מחקר", "מבוא לפסיכולוגיה"

תואר שני:

"דרכי טיפול בבני נוער", "טיפול התנהגותי-קוגניטיבי בעוברי חוק", "אלימות ועבריינות: היבטים עיונים וקליניים",  "אימפוליסיביות והתנהגויות בסיכון", "עיבוד לשוני ועיבוד רגשי בקרב עבריינים - הבטים  נוירופסיכולוגים"