מידע אישי לסטודנט

מידע אישי לסטודנט נמצא באתר הבית של אוניברסיטת בר-אילן ובו מפורט מידע כלהלן:

 

מערכת שעות

מיקום קורסים

מועדי בחינות ומיקומן

ציונים

הזנת כתובת דוא"ל מעודכנת

רישום לבחינות במועדי ב'

הגשת בקשות למועדים מיוחדים

אישור לימודים

ממוצע ביניים

הגשת בקשה לסיום תואר

מצב חשבון שכר הלימוד

ועוד