זכיה בתואר "המחלקה המצטיינת בהוראה" וב"ציון לשבח"

המחלקה לקרימינולוגיה זכתה בתואר "המחלקה המצטיינת בהוראה" לשנת הלימודים תשע"ו

וב"ציון לשבח" על מצויינות בהוראה לשנת הלימודים תשע"ז