תוכנית הלימודים - מידע כללי

לימודי התואר הראשון

לימודי התואר הראשון נועדו להקנות ידע בסיסי בתחומי ההוויה האנושית הנורמאלית והסוטה. במסגרת זו נסקרות ההתנהגויות הסוטות לסוגיהן, נדונות התאוריות האמורות להסבירן ונשקלות הדרכים למניעתן. הנושאים הנדונים כוללים עבריינות נוער, עבריינות מין, אלימות, עבריינות ומוסר, ענישה, קורבנות הפשיעה ועוד

לימודי התואר השני

לימודי התואר השני מתקיימים בארבע מגמות:

  • חברתית-שיקומית
  • קלינית
  • מחקרית
  • עיונית

הלימודים נועדו להקנות ידע קרימינולוגי מתקדם בתחומי ההתמחות, להקנות כישורי מחקר בסיסיים ולספק הכשרה לעבודה קרימינולוגית בשדה

לימודי תואר שלישי

לימודי התואר השלישי נועדו לספק הכשרה לביצוע עצמאי של מחקר מדעי בתחום הקרימינולוגיה

לימודי התואר השלישי מתקיימים בשני מסלולים:

  • מסלול משולב מ.א. ודוקטורט:

          מיועד לסטודנטים מצטיינים שהפגינו יכולת מחקרית בולטת כבר בשנה הראשונה ללימודי התואר השני

  • מסלול רגיל לדוקטורט

          מיועד לסטודנטים שהשלימו תואר שני בציון מינימום של 86