תחומי מחקר

מרצהסמל מיון תחומי מחקר
פרופ' תימור אורי
 • טיפול באסירים ושיקומם
 • פנולוגיה
 • אלימות נוער
 • מחקר איכותני
פרופ' רונאל נתי
 • Spiritual criminology and spiritual intervention and rehabilitation
 • Positive criminology, positive victimology
 • Phenomenology
 • Victimology
 • Recovery and rehabilitation
 • Addiction treatment
 • Self help groups and 12-step program
פרופ' עינת תומר
 • Penology
 • Criminal Justice
 • Male and Female Prisons
 • Intermediate Sanctions and Alternatives to Incarceration
 • Women and crime
 • Learning disabilities  and Criminal Behavior

 

פרופ' סילפן פטר
 • פסיכופתולוגיה והפרעות אישיות
 • פסיכותרפיה של עבריינות
 • פסיכופתולוגיה בעידן המחשבים
 • אתנופסיכיאטריה
 • ארגון מערכות בריאות ומערכת אכיפת החוק
פרופסור אמריטוס נחשון ישראל
 • הזכרון בדגש על זכרונות של ארועים ריגושיים
 • השפעת אמונות ודעות על הזכרון
 • זכרונות אמיתיים וזכרונות שקריים
 • זיהוי פנים ועדות ראיה
פרופ' נהרי גלית
 • גילוי שקרים ורמייה
 • קבלת  החלטות בתחום הפורנסי
 • הטיות קוגניטיביות והבדלים אינדיבידואליים בהערכת אמינותם של עדים
 • פיתוח ותיקוף של שיטות לגילוי שקרים (בעיקר, שיטות מבוססות תוכן)
 • גורמים מתערבים בתהליכים (שיטתיים ולא שיטתיים) של גילוי שקרים והערכת אמינותם של עדים
 • זכרון יישומי
 • זיהוי ידע מוכמן (ידע מפליל)
 • אסטרטגיות של דוברי שקר
 • ניטור מציאות בינאישי
 • גישת פוטנציאל האימות
ד"ר נאור-זיו רויטל

• תפקוד ניורו-קוגניטיבי והתנהגויות מסתגלות ובלתי מסתגלות: הפרעות התנהגות, הפרעות אכילה ונוער בסיכון

• תפקודי ביצוע: קבלת החלטות, פתרון בעיות, גמישות קוגניטיבית וקוגניציה חברתית - תיאוריית המחשבה (TOM)

• נוער בסיכון: התנהגויות בסיכון בגיל ההתבגרות - אספקטים קוגניטיביים ואישיותיים

• הבסיס הפסיכו-נוירולוגי של אמפתיה

• שיום רגשי

• וויסות רגשי ותוקפנות

• אימפולסיביות

• קבלת החלטות והפרעות פסיכיאטריות

ד"ר לשם רותם

 

הקשר בין תהליכים מוחיים להתנהגות

עיבוד רגשי ושפתי והקשר להתנהגויות בסיכון ועבריינות

תפקודים קוגניטיבים  כמו,  קשב, שפה, יכולת עכבות והקשר לבעיות רגשיות והתנהגותיות

אימפולסיביות ותהליכי קבלת החלטות בקרב מתבגרים

ד"ר ליאור כהן-רז ד"ר כהן-רז ליאור
 • היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ורגשיים של עבריינות, עבריינים, קורבנות וסטיה
 • תאוריות ושיטות פסיכופיזיות ויישומן במחקר בקרימינולוגיה
 • הפסיכולוגיה של קורבנות פוטנציאלית
 • תוקפנות, ריגוש והבעה אפקטיבית
 • היבטים התפתחותיים ואישיותיים של פסיכופתולוגיה וסטיה
ד"ר יורמן עדה
 • ויקטימולוגיה תוך התמקדות בקורבנות קולקטיבית
 • תגובה חברתית לסטיה פוליטית
 • סוציולוגיה של סטיה
 • החוק והמשפט ככלי לשינוי חברתי
פרופ' וולש סופי
 • הגירה והסתגלות
 • התבגרות - תהליכים התפתחותיים, עבריינות ונוער בסיכון
 • יחסי בני נוער והוריהם/משפחותיהם
 • גזענות ואפליה
פרופסור אמריטוס וולף יובל
 • סטיה חברתית ועבריינות בעיני הנוגעים בדבר
 • תוקפנות וקורבנות: היבט אינטגרטיבי
 • מניעת אלימות
 • פסיכופיזיקה של מדידת עבריינות
 • פסיכודיאגנוסטיקה ביופסיכוסוציאלית בעיניהם של מאבחנים ומתאבחנים
 • טרור ומניעתו
פרופ' גליקסון יוסי
 • חיפוש ריגושים והתנהגות פרוסוציאלית
 • אימפולסיביות והתנהגות אנטיסוציאלית
 • מבנה האישיות
 • הבדלים אינדיבידואליים בתפקוד קוגניטיבי
 • פסיכופתולוגיה קוגניטיבית
 • אלקטרופיזיולוגיה, אישיות, קוגניציה ותודעה
 • תפיסת זמן, פרספקטיבת זמן וקבלת החלטות אימפולסיבית
 • פתרון בעיות, מטאפורה וסגנון קוגניטיבי
פרופ' בן-דוד שרה
 • עברייני מין
 • נשים ופשיעה
 • אלימות
 • ויקטימולוגיה
 • מוסדות תקון ובתי סוהר
משה בן סימון דוקטור ד"ר בן סימון משה
 • תוקפנות ומוסיקה
 • מוסיקה בכלא
 • ויקטימולוגיה - נפגעי טרור פוסט-טראומטיים
 • תרפיה במוסיקה בנפגעי טרור
 • שיטות מחקר איכותניות
ד"ר אלק מלכה
 • עבריינות
 • אלימות נוער
 • מניעת התמכרויות
 • טיפול במתמכרים
 • פסיכולוגיה ופסיכופתולוגיה של גיל ההתבגרות
 • התנהגויות סיכוניות של בני נוער
ד"ר יעל אידיסיס ד"ר אידיסיס יעל
 • אלימות ותוקפנות
 • שיפוט מוסרי
 • עבריינות מין
פרופסור אמריטוס אדד משה
 • אלימות, טרור פוליטי בהקשרים שונים
 • חולי נפשי ועבריינות
 • עבריינות נוער
 • שיפוט מוסרי,משמעות חיים, ערכים והתנהגות האדם
 • מרכיבים אישיותיים ועבריינות