מערכת לתואר ראשון תש"פ

שנה א' חובה

שנים ב' ג' חובה

קורסי בחירה  (שנה ג'. לתלמידי פסיכולוגיה - גם שנה ב')

 סמינריונים עיוניים - יש לבחור סמינריון אחד (שנה ב')

סמינריונים מחקריים - יש לבחור סמינריון אחד (שנה ג')