סילבוסים תשפ"א

סילבוסים  תשפ"א

מספר קורס

שם קורס

שם המרצה

73-049

צדק מאחה-אלטרנטיבה לצדק פלילי

פרופ' אורי תימור

73-100

תיאוריות בקרימינולוגיה

פרופ' משה בן סימון

73-106

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר רותם לשם

73-112-113

תורת הענישה

פרופ' תומר עינת

73-115

הסייגים לאחריות פלילית

ד"ר ינון היימן

73-116

דיני עונשין

ד"ר ינון היימן

73-118

מבוא לסוציולוגיה

ד"ר עדה יורמן

73-122

סטטיסטיקה לקרימינולוגים

ד"ר רוניה נדלר

73-148

פרקטיקום תיאורטי לתואר ראשון

ד"ר רותם לשם

73-149

פרקטיקום מעשי לתואר ראשון

פרופ' סופי וולש

73-154

סמינריון אישי

ד"ר ליאור כהן-רז

73-155

שיטות מחקר איכותניות

ד"ר שרי הראל

73-200

פסיכופתולוגיה

ד"ר רויטל נאור-זיו

73-202

פסיכופתולוגיה של החשיבה

פרופ' יוסי גליקסון

73-210

שיטות מחקר

ד"ר שרי הראל

73-222

סטיה חברתית

ד"ר עדה יורמן

73-226

עבריינות נוער

פרופ' סופי וולש

73-289

תוקפנות, פסיכופתולוגיה וסטייה

ד"ר ליאור כהן-רז

73-315

התמכרויות

ד"ר רויטל נאור-זיו

73-366

קבלת החלטות מסוכנת  בקרב  בני נוער בסיכון

ד"ר רותם לשם

73-367 עבריינות מין וסטיות מיניות פרופ' יעל אידיסיס

73-371

גזענות ועמדות כלפי האחר

פרופ' סופי וולש

73-382

פסיכוקרימינולוגיה

ד"ר ליאור כהן-רז

73-389

פשעי מדינה

ד"ר עדה יורמן

73-403

עבירות צוארון לבן

ד"ר רויטל נאור-זיו

73-421

קרימינולוגיה חיובית: בתיאוריה ובפרקטיקה

פרופ' נתי רונאל

73-440

אלימות פוליטית

ד"ר עדה יורמן

73-455

רמיה במישור הפלילי

פרופ' גלית נהרי

73-457

הקורבנות בראי המשפט

ד"ר עדה יורמן

73-458

סדנא לכתיבה אקדמית

ד"ר עדה יורמן

73-473

שיקום אסירים

פרופ' אורי תימור

73-487

ויקטימולוגיה: סוגיות בשיח השואה

ד"ר עדה יורמן

73-520

טרוריזם וקורבנותיו

ד"ר ליאור כהן-רז

73-536

בית הסוהר כמוסד עונשי ושיקומי

פרופ' אורי תימור

73-560

ויקטימולוגיה

ד"ר עדה יורמן

73-780

תכנית 12 הצעדים להחלמה מהתמכרויות והתנהגויות פוגעות

פרופ' נתי רונאל

73-800

תיאוריות וסוגיות נבחרות בקרימינולוגיה

פרופ' תומר עינת

73-804

סטטיסטיקה למתקדמים

פרופ' יוסי גליקסון

73-807

סדנא למחקר קליני

ד"ר רותם לשם

73-809

נוירוקרימינולוגיה: היבטים קליניים

ד"ר שפר שחר

73-810

עבריינות וסטיות מיניות: היבטים עיוניים וקליניים

פרופ' יעל אידיסיס

73-818

מחקר איכותני מתקדם בקרימינולוגיה

פרופ' סופי וולש

73-831

התמכרויות: היבטים קליניים

ד"ר רויטל נאור-זיו

73-833

הפקת מידע בחקירה פלילית

פרופ' גלית נהרי

73-834

שיקום משפחתי עם עוברי חוק: היבטים תיאורטיים ויישומיים

ד"ר קרן גואטה

73-835

שיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש

פרופ' נעמי הדס-לידור

73-836

פסיכופתיה והערכת אישיות

ד"ר רויטל נאור-זיו

73-844

הפרעות באישיות: היבטים טיפוליים

ד"ר ליאור כהן-רז

73-854

תורת הראיון

פרופ' משה בן סימון

73-856

הדרכה קלינית למתקדמים

פרופ' יעל אידיסיס

73-858

טיפול קבוצתי

פרופ' סופי וולש

73-859

הסברים התפתחותיים להפרעות נפשיות

ד"ר ליאור כהן רז

73-872

הערכות אימפולסיביות וסיכון: היבטים פרקטיים

גב' רוני בנצור

73-876

הערכות אימפולסיביות  וסיכון: היבטים עיוניים

גב' רוני בנצור

73-877

נוירוקרימינולוגיה: מושגי יסוד

ד"ר רותם לשם

73-898

פיתוח מיומנויות ומצוינות במחקר

פרופ' גלית נהרי

73-910

פרופיל פסיכוביולוגי של האישיות

פרופ' יוסי גליקסון

73-925

אלימות ועבריינות: היבטים עיוניים וקליניים

ד"ר רותם לשם

73-939

תקשורת וסטייה

ד"ר עדה יורמן

73-953

פסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית

פרופ' יעל אידיסיס

73-954

סוגיות בפסיכותראפיה פורנזית

פרופ' יעל אידיסיס

73-955

פסיכותראפיה פסיכודינמית

פרופ' סופי וולש

73-956

פסיכופתולוגיה למתקדמים

ד"ר סילביו רוזנצוויג

73-961

פרקטיקום שיקומי לשנה א'

פרופ' נתי רונאל

73-966

הדרכה קבוצתית

ד"ר ליאור כהן-רז

73-967

             הנחיית קבוצות

ד"ר קרן גואטה

73-981

קרימינולוגיה קלינית משפט ובריאות הנפש

ד"ר רויטל נאור-זיו

73-984

פסיכופתיה והפרעות באישיות

פרופ' יעל אידיסיס

73-987

הערכת אישיות

ד"ר ליאור כהן-רז

73-992

כתיבה מדעית לתואר שלישי

פרופ' יוסי גליקסון

73-997

קולוקוויום מחלקתי לתואר שני – קלינית

ד"ר ליאור כהן-רז

73-1400

ניתוח נתונים בתכנת SPSS

ד"ר שרי הראל

73-1520

קרימינולוגיה התפתחותית

ד"ר ליאור כהן-רז

73-2940

סוגיות באכיפת חוק

ד"ר ינון היימן

73-4320

אלימות במשפחה  : היבטים תיאורטיים ואמפיריים

ד"ר קרן גואטה

73-4500

סוציותרפיה: הערכה וטיפול

פרופ' משה בן- סימון

73-8170

דרכי התערבות בשיקום של נוער עובר חוק

ד"ר קרן גואטה

73-8790

דרכי התערבות בשיקום עוברי חוק ונפגעי עבירה באמצעות הבעה ויצירה

פרופ' משה בן-סימון

73-9700

טיפול ושיקום במוסדות תקון

ד"ר יהושע וייס