Criminology Online

הפעילות המחקרית ןהאקדמית של חברי הסגל, הבוגרים והסטודנטים במחלקה, וכן פעילותם בשדה הקרימינולוגיה.

סדנה בינלאומית בנושא "לשון השקר – מחקר עדכני ומבט לעתיד"

פרופ' גלית נהרי ארגנה סדנה בינלאומית בנושא "לשון השקר – מחקר עדכני ומבט לעתיד" במימונה של הקרן הישראלית למדע. להמשך קריאה

 

יום עיון בנושא "סליחה וצדק מאחה בקרב אסירים"

צדק מאחה הינה גישה תיאורטית ומעשית להתמודדות עם עבריינות בדרך של שיקום מערכות היחסים שנפגעו כתוצאה מההתנהגות העבריינית הפוגענית. למשך קריאה

 

שוות. مساو. תא לקידום נשים באוניברסיטת בר אילן

תא שוות הוקם על ידי אריאל בקאל ואביה ברששת, סטודנטיות לתואר ראשון, שנה שלישית, במחלקה. להמשך קריאה

 

אודות עידן פורטנוי מייסד עמותת "בחזרה לחברה" - במסגרת פרקטיקום המגמה השיקומית

רוב מתנדבי העמותה (כ-40) הם סטודנטים של המרכז הבינתחומי הרצליה ושל המגמה החברתית-שיקומית לתואר שני במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. להמשך קריאה

 

מה עושים עם זה? יש עבודה לבוגרי תואר ראשון?

עם הזמן, גוברת המודעות ליתרונות המקצוע, וגופים שונים במשק, הן פרטיים והן ציבוריים, מבקשים להעסיק בוגרי קרימינולוגיה. בדוגמאות המעטות המובאות כאן, ניתן לראות את מגוון אפשרויות התעסוקה הרחב הקיים. להמשך קריאה

 

גיליונות קודמים של "קרימינולוגיה און-ליין":

קרימינולוגיה און-ליין - גיליון מס' 5

קרימינולוגיה און-ליין - גיליון מס' 4

קרימינולוגיה און ליין - גיליון מס' 3

קרימינולוגיה און-ליין - גיליון מס' 2