Avigail Abuzan Yunes z"l

Avigail Abuzan Yunes
A student who graduated with M.A. in Clinical Criminology
Date of demise - Hebrew: 
Date of demise - gregorian: 

אביגיל ז"ל נפטרה ממחלה פתאומית בסמוך לסיום עבודת התיזה שלה - 'נשים אתיופיות מצליחות: תפיסה עצמית, זהות אתנית והצלחה מקצועית', וקבלת התואר מוסמכת לקרימינולוגיה קלינית. ילידת אתיופיה, עלתה לארץ בשנת 1985 לאחר מסע של למעלה משנה. בחצי השני של חייה הקצרים למצער, התערתה למופת בחברה הישראלית, ובמקביל להתפתחותה האקדמית והמקצועית, פעלה, התנדבה ותרמה רבות בהיבטים חברתיים שונים.  

יהי זכרה ברוך.