ד"ר יהודית אבולעפיה

ד"ר
המכללה האקדמית אשקלון, החוג לקרימינולוגיה
ד"ר יהודית אבולעפיה