משה אדד ז"ל

משה אדד
פרופסור אמריטוס, חתן פרס ישראל לקרימינולוגיה לשנת תש"ע
תאריך עברי של יום הפטירה: 
יום הפטירה - תאריך לועזי: 

פרופסור אמריטוס משה אדד שימש חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ועמד בראשה במשך 11 שנים. פרופ' אדד היה מחשובי החוקרים והמרצים הבכירים בתחום הקרימינולוגיה בישראל. מחקריו המקיפים קידמו את הבנת התנהגותו של האדם בכלל ושל העבריין בפרט, וסייעו לפתח שיטות לניבוי עבריינות וכן לטיפול בעבריינים ולשיקומם. פרופ' אדד תרם רבות לחקר עבריינות הנוער ולהבנת הקשר בין מחלות והפרעות נפשיות להתנהגות עבריינית. כמו כן הוא קידם מאוד את ההוראה ואת המחקר בקרימינולוגיה והעמיד תלמידים הרבה.

פרופ' אדד זכה בפרס ישראל לקרימינולוגיה לשנת תש"ע.

דברים לזכרו מאת קרן גואטה

דברים לזכרו מאת משה בן סימון