ברכות המחלקה לתלמידי הדוקטורט לקבלת התואר דוקטור

הצלחה רבה בהמשך דרככם המקצועית והאישית

 

ד"ר הילה יניב

יצירתיות ותוקפנות בהפרעות נפשיות בראיה מיקרוגנטית / בהנחיית פרופ' יוסי גליקסון

 

ד"ר יואל שפרן

פחד מפני פשיעה כפונקציה של סוג העבירה, מידת האיום הרטרוספקטיבי והפרוספקטיבי, סגנונות קוגנטיביים ומגדר / בהנחיית פרופ' תומר עינת ופרופ' יעל אידיסיס