ברכות לדר' קרן גואטה לרגל זכייתה במענק-מחקר מטעם מפעל הפיס

ברכות לדר' קרן גואטה לרגל זכייתה במענק מחקר ע"ס 120,850 ש"ח לעריכת מחקר לפיתוח התערבות מקוונת (online) להפחתת הימורים מטעם מפעל הפיס.