מערכת תשפ"א

 

שנה א' חובה

שנים ב' ג' חובה

קורסי בחירה  (שנה ג'. לתלמידי המסלול המורחב - גם שנה ב')

 סמינריונים יש לבחור סמינריון עיוני אחד (בשנה ב') וסמינריון מחקרי אחד (בשנה ג')

במסלול המורחב נלמד  סמינריון עיוני נוסף בשנה ג'            

 

 

בשנה א' נלמדים קורסי חובה בלבד בכל המסלולים

בשנה ב' נלמדים קורסי חובה וסמינריון עיוני. במסלול מורחב נלמדים גם קורסי בחירה

בשנה ג' נלמדים קורסי חובה, סמנריון מחקרי וקורסי בחירה . במסלול המורחב נלמד גם סמינריון עיוני