חדש: תואר משולב: תואר ראשון במשפטים ותואר שני בקרימינולוגיה