בחינות פרונטליות בשטח הקמפוס יתקיימו בקורסים אלה

 

מס' קורס

שם קורס

תאריך בחינה

73113-01

תורת הענישה ב': דרכי הענישה הפלילית

10/08/2020

73106-01

מבוא לפסיכולוגיה

19/07/2020

73118-01

מבוא לסוציולוגיה

26/07/2020

 

73362-01

משפט ופסיכיאטריה מעמד חולי הנפש במשפט הישראלי

06/08/2020

 

73115-01

הסייגים לאחריות הפלילית

02/08/2020

 

73440-01

אלימות פוליטית

19/07/2020