נסגרה ההרשמה לתוכניות לקרימינולוגיה קלינית ולקרימינולוגיה שיקומית (תואר שני)

 נסגרהההרשמה לתוכניות לקרימינולוגיה קלינית ולקרימינולוגיה שיקומית(תואר שני) 

ההרשמה לכל התוכניות האחרות עדיין פתוחה.