ברכות המחלקה לתלמידי תואר שלישי לקבלת התואר דוקטור

הצלחה רבה בהמשך דרככם המקצועית והאישית

ניר רוזמן

מנחה: פרופ' גלית נהרי

גורמים ממתנים להטיה בין קבוצתית בהערכת אמינות של הצהרות אליבי

 

לילך בן משה געש

מנחים: פרופ' תומר עינת וד"ר ליאור כהן רז

המסכה ומה שמעבר לה... 

עבריינות מרמה/הונאה בקרב נשים: איתור גורמי רקע ומניעים

 

נועה זאבי

מנחים: פרופ' משה בן סימון ופרופ' אבי גלבוע

השפעת למידת תיפוף אפריקאי על אסירים