בשנת הלימודים תשפ"ג לא תפתח הרשמה לתוכנית לקרימינולוגיה שיקומית ולתוכנית לקרימינולוגיה עיונית

בשנת הלימודים תשפ"ג לא תפתח הרשמה לתוכניות:

  • קרימינולוגחה שיקומית
  • קרימינולוגיה עיונית