בעקבות העלייה בתחלואה, לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית

בעקבות העלייה בתחלואה, עד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית בכל היחידות המינהליות המעניקות שירות לסטודנטים