ברכות לרועי זמיר לרגל אישור עבודת הדוקטורט

ברכות לרועי זמיר לרגל אישור עבודת הדוקטורט 

נושא הדוקטורט:

בחינת התנהגויות לא הולמות של שוטרים ברמת הניתוח המזו-חברתית של יחידות המשטרה