ברכות לעינב אפוטה אסף לרגל אישור עבודת הדוקטורט

ברכות לעינב אפוטה אסף לרגל אישור עבודת הדוקטורט 

נושא הדוקטורט:

העברה בין-דורית של פוסט-טראומה מאבות הלומי קרב אל צאצאיהם וביטויה בציור משפחה