ברכות לטלי אנבר פרויליך לרגל אישור עבודת הדוקטורט

ברכות לטלי אנבר פרויליך לרגל אישור עבודת הדוקטורט 

נושא הדוקטורט:

"על משפחתי וחיות אחרות": פעילי זכויות בעלי חיים עוברי חוק ושאינם עוברי חוק - נקודת מבט משפחתית