היופי הוא בעיניי המתבונן- העדפת אומנות של אנשים בעלי אישיות השילוש האפל