ברכות לשרון איתן לרגל אישור עבודת הדוקטורט

ברכות לשרון איתן לרגל אישור עבודת הדוקטורט. 

נושא הדוקטורט:

ויקטימולוגיה רוחנית:
מאפיינים ודרכי טיפול רוחניים עם קורבנוּת מינית