ברכות לניבה גולדשטיין לרגל אישור עבודת הדוקטורט

ברכות לניבה גולדשטיין לרגל אישור עבודת הדוקטורט. 

נושא הדוקטורט:

הבדלים בין־אישיים בתפיסת אפליה כביטוי של סגנון התקשרות וזהות תרבותית
המקרה של דור שני לעולים מאתיופיה

תאריך עדכון אחרון : 31/05/2023