קורסים כלליים של ביה"ס לקיימות וסביבה

אפשר ללמוד במסגרת הקורסים הכלליים של ביה"ס לקיימות וסביבה.

רשימת הקורסים בקישור זה.

כל שאלה בנושא זה יש להפנות לביה"ס לקיימות וסביבה:

זהר ברק, במייל: Zohar.barak@biu.ac.il

טלפון: 03-5317098

אתר ביה"ס: https://sustainability.biu.ac.il/

פייסבוק: https://www.facebook.com/sustainbiu

אינסטגרם: https://shorturl.at/rBR15

תאריך עדכון אחרון : 21/08/2023