ברכות ליהלי מסיקה לרגל אישור עבודת הדוקטורט

ברכות ליהלי מסיקה לרגל אישור עבודת הדוקטורט. 

נושא הדוקטורט:

תהליכים של שינוי בהיררכיית הצרכים בעת ההתמכרות הפעילה וההחלמה 

תאריך עדכון אחרון : 14/11/2023