יהודית קנר ז"ל

יהודית קנר
מזכירת המחלקה
תאריך עברי של יום הפטירה: 
יום הפטירה - תאריך לועזי: 

מזכירת המחלקה לקרימינולוגיה במשך שלושים שנה

"ב-ו' בשבט תשס"ג הלכה יהודית חברתנו היקרה לעולמה, לאחר שכילה כוחה בהתמודדות הקשה עם מחלתה... שנים רבות של עבודה מסורה, התמדה ואכפתיות עברו על יהודית במחלקתנו, מחלקה שהיתה חלק חשוב ובלתי נפרד מעולמה. דלתה היתה תמיד פתוחה  בפני כל סטודנט וכל חבר סגל, גם בתקופות היותר קשות בהן התייסרה בכאבים והגיעה בשארית כוחותיה לעבודה.

יהודית היתה חברת אמת הן בעבודה והן בחיים שמחוץ לה. טוב לב, צניעות, אופטימיות ואהבת החיים והבריות איפינוה יותר מכל וחיבבוה על הכל

תמיד התענינה בקורות הסובבים אותה - בחברים ועמיתים לעבודה, בבני משפחותיהם, בתלמידי המחלקה - כל פרט היה חשוב וכל פרט נחשב..."

הדברים נאמרו ע"י גב' מלכה אור חן - סגנית מנהלית לראש המחלקה באזכרה ליהודית במלאות שלושים למותה.