יהודית קנר ז"ל

יהודית קנר
מזכירת המחלקה
תאריך עברי של יום הפטירה: 
יום הפטירה - תאריך לועזי: