השופט (בדימוס) הרן פיינשטיין התראיין בתוכנית רשת מורשת ב"קול ישראל" בעניין החוק החדש האוסר על פרסום שמות חשודים למשך 48 שעות

תאריך: