התוכנית לקרימינולוגיה עיונית

מטרת התוכנית לקרימינולוגיה עיונית הינה להקנות לתלמידים ידע תאורטי בתחומים שונים של קרימינולוגיה. הלימודים יתקיימו במסלול ב' בלבד (ללא תזה).

חדש!! מסלול משולב תואר ראשון במשפטים עם תואר שני בקרימינולוגיה עיונית

 

מערכת שעות שנה א תשפ"א

מערכת שעות שנה ב תשפ"א

 

לפרטים נוספים על התוכנית