התוכנית לקרימינולוגיה עיונית

מטרת התוכנית לקרימינולוגיה עיונית הינה להקנות לתלמידים ידע תאורטי בתחומים שונים של קרימינולוגיה. הלימודים יתקיימו במסלול ב' בלבד (ללא תזה).

חדש!! מסלול משולב: תואר ראשון במשפטים עם תואר שני בקרימינולוגיה עיונית

 

מערכת שעות שנה א תשפ"ב

מערכת שעות שנה ב תשפ"ב

 

לפרטים נוספים על התוכנית