התוכנית לקרימינולוגיה עיונית

מטרת התוכנית לקרימינולוגיה עיונית הינה להקנות לתלמידים ידע תאורטי בתחומים שונים של קרימינולוגיה. הלימודים יתקיימו במסלול ב' בלבד (ללא תזה).

חדש!! מסלול משולב תואר ראשון במשפטים עם תואר שני בקרימינולוגיה עיונית

 

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים  עומדת על 18 שעות שנתיות הכוללות סמינריוני חובה ובחירה.

וכן חובות הלימודים האוניברסיטאיים (שאינם לימודי קרימינולוגיה), כגון: יהדות ואנגלית. פירוט ניתן למצוא באתר האוניברסיטה.

מערכת שעות שנה א תש"פ

מערכת שעות שנה ב תש"פ

מערכת שעות שנה א תשפ"א - יתכנו שינויים

מערכת שעות שנה ב תשפ"א - יתכנו שינויים

 

תנאי הקבלה

א) תואר ראשון בקרימינולוגיה. ניתן גם להתקבל על סמך תואר ראשון בתחומים אחרים, בכפוף לדרישות השלמה המותאמות לרקע האישי.  

ב) ציון ממוצע של לפחות 82 בלימודי התואר הראשון. 

ג) שתי המלצות אקדמיות מחוקרים אודות התאמת המועמד למגמה. את הטופס ניתן להוריד מאתר המחלקה. 

ד) קורות חיים וצילום תעודת זהות.  

ה) השתתפות בראיון מקדים. לראיונות יזומנו רק חלק מהנרשמים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה של התוכנית.