מערכת לתואר ראשון תש"פ

 

שנה א' חובה

שנים ב' ג' חובה

קורסי בחירה  (שנה ג'. לתלמידי פסיכולוגיה והמסלול המורחב - גם שנה ב')

 סמינריונים עיוניים - יש לבחור סמינריון אחד (שנה ב')

סמינריונים מחקריים - יש לבחור סמינריון אחד (שנה ג')

 

בשנה א' נלמדים קורסי חובה בלבד בכל המסלולים

בשנה ב' נלמדים קורסי חובה וסמינריון עיוני. במסלול מורחב נלמדים גם קורסי בחירה

בשנה ג' נלמדים קורסי חובה, סמנריון מחקרי וקורסי בחירה . במסלול המורחב נלמד גם סמינריון עיוני