השופט (בדימוס) הרן פינשטיין התראיין לרשת מורשת בעניין משפטו של אלאור אזריה.

השופט (בדימוס) הרן פינשטיין
תאריך: