פל"א מליאה - הפורום למחקר איכותני

12/12/2018 - 16:00

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר גילי המר מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והתכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. ההרצאה תעסוק בנושא:

גוף וחושים במחקר אתנוגרפי

מתודולוגיה איכותנית ואתנוגרפית כוללת היבטים של גוף וחושים, הנוגעים הן לגוף החוקר/ת בשדה והן לפעילויות הגופניות/חושיות של המשתתפים במחקר. אולם, כיצד מתעדים וחוקרים היבטים גופניים? וכיצד ניתן לבצע מתודולוגיה אשר משתפת את הגוף החושי והפועל במחקר? בהרצאה זו אדון בשאלות אלו על בסיס מחקרים עם נשים עיוורות ועם רקדנים עם וללא מוגבלויות. אתייחס למקומם של גוף וחושים בתהליך איסוף וייצור הידע האתנוגרפי ולאופנים בהם ניתן להבין את המחקר האיכותני כפעולה מוגפנת.

 

המפגש יתקיים ביום רביעי, 12 בדצמבר, 2018 (ד' טבת). נתכנס בשעה 15:30. ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

- יוגש כיבוד קל. 

נא לאשר הגעה אצל גב' נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     גב' נועה טל-אלון