עבודות תזה ודיסרטציות

שנה כותרת סטודנטסמל מיון מנחה
2004 positive experiences within a severely traumatic framework as perceived and narrated by holocaust concentration camp survivors Ph.D ANTHONY D BELLEN פרופ' שרה בן-דוד
2008 modularity in judgments of rape and related myths MA SAWSAN AZEM פרופסור אמריטוס יובל וולף
2010 נשים אתיופיות מצליחות: תפיסה עצמית, זהות אתנית והצלחה מקצועית. MA אבוזן אביגיל יונס פרופ' סופי וולש
2013 הקשר בין "עצמי כוזב", וויסות רגשי, אכילה רגשית, ואלקסיתימיה לבין השמנה באוכלוסיות שאינן קליניות. MA אבי גילגל פרופ' סופי וולש
2002 הקשר בין תפיסת תפקיד כמשתנה של זהות קבוצתית וכמות מידע כמשתנה מצבי ובין מידת שימוש בכוח על-ידי שוטרים. MA אבי מונקר
2002 הקשר בין סגנון התקשרות, רצון בשליטה ובין פרופיל מוסרי של חוקרי משטרה וסניגורים פליליים. MA אבי ראש
2012 בחינת מודלים של "תשובה" בקרב עבריינים "חוזרים בתשובה". MA אביאל שרעבי פרופ' אורי תימור
2014 תגובות החברה הדתית להטרדה מינית. MA אביבית חריב
2015 התנהגויות של פגיעה עצמית בבתי מעצר: היבטים פונקציונליים ומצביים. MA אביטל לוי ד"ר ליאור כהן-רז
2014 ייצור הון החלמתי בקהילה הטיפולית כבסיס להחלמה יציבה. MA אדוה זלקוביץ פרופ' נתי רונאל
2009 שיקולים בתהליך קבלת החלטות לאבחנת קיום בו-זמני של הפרעת דחק בתר טראומטית והפרעת אישיות גבולית. MA אדם כהן
2015 תיאוריות הפיקוח החברתי והמוכנות ליטול חלק בפעילות לא חוקית על רקע אידיאולוגי בקרב צעירים בישראל. MA אודליה גימאני פרופ' נתי רונאל
2017 ניכור פסיכו-סוציאלי כגורם מתווך בקשר בין אפליה לשימוש באלכוהול ועבריינות בקרב מתבגרים מהגרים בישראל. MA אולגה סימנובסקי פרופ' סופי וולש
2013 השפעת אלכוהול ואמפתיה קוגניטיבית ורגשית על יצירתיות. MA אולה בויקובה
2011 ייחוסי חומרה ואשמה לקורבן אונס ולתוקף כפונקציה של התנהגות הקורבן לאחר אונס בקרב גברים ונשים. MA אוסנת ליבנה-ארגמן פרופ' יעל אידיסיס
2012 המשגה פסיכו-סוציולוגית של יחסי יהודים-ערבים בישראל בהקשר של תקשורת מתווכת מחשב. Ph.D אופיר פרנקל פרישמן פרופסור אמריטוס יובל וולף
2001 התחברות נערות במצוקה לבני מיעוטים כפונקציה של סגנון התקשרות ושל נטייה ללקיחת סיכונים. MA אופיר קיסרי פרופ' שרה בן-דוד
2018 תמות מרכזיות בחייהן של נשים טרנסג'נדריות הלכודות במעגל הזנות. MA אורטל אדלר פרופ' יעל אידיסיס
2015 תפקיד המוזיקה בקרב אסירים וסוהרים. MA אורטל אדרי פרופ' משה בן סימון
2012 הקשר בין מודעות רגשית, מבנים אישיותיים וסגנון קוגניטיבי של תלות/אי-תלות בשדה. MA אורית ירמולנקו ד"ר ליאור כהן-רז
2006 תפיסה קוגניטיבית ורגשית של מעשי אונס קבוצתי בקרב מתבגרים. MA אורית רזפורקר
2017 התמודדותם של חברי הקהילה הדתית לאומית עם רבנים פוגעים מינית. MA אורית שטמפפר פרופ' יעל אידיסיס
2000 השפעת טיפול בנזעי חשמל על הערכה ודימוי עצמיים. MA אורלי גולובטי
2007 יחסי גומלין בין רפואה ראשונית לבין בריאות הנפש Ph.D אורלי גולובטי פרופ' פטר סילפן
2019 אין צדק - אין שלום": ניתוח תפיסת האלימות באנרכיזם המודרני MA אורן מאירי ד"ר ליאור כהן-רז