סגל מנהלי

סגן מינהלי לראש המחלקה

טלפון דוא"ל
גב' דגנית בר-נוי 03-5318221 criminology.dept@biu.ac.il

סגל מנהלי

שםסמל מיון תפקיד טלפון דוא"ל
גב' גילה פריג'ה criminology.dept@biu.ac.il
גב' הילה נפתלי מתאמת תארים מתקדמים 077-5318221 criminology.dept@biu.ac.il
גב' עינת אראל מן מתאמת מחלקה ותואר ראשון 03-5318241 criminology.dept@biu.ac.il