כתבי עת ישראליים בקרימינולוגיה

צוהר לבית הסוהר – עבירות ועונשים בישראל

"צוהר לבית הסוהר - עבירות ועונשים בישראל" הוא כתב עת שפיט היוצא לאור על ידי מחלקת תקשורת והסברה של שירות בתי הסוהר בשיתוף עם המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. ייעודו העיקרי הוא מתן ביטוי לקו התפר המחבר בין עולם האקדמיה והמחקר לבין עבודות השטח של שירות בתי הסוהר וגופים אחרים העוסקים בטיפול ובשיקום עבריינים כמו הרשות לשיקום האסיר. בין התחומים הרבים בהם עוסק כתב העת ניתן למנות אכיפת חוק, ענישה, מעצר, מאסר, רצידיביזם, שיקום וחזרה לקהילה. גישה חינם למאמרים ניתן למצוא בקישורית הבאה:

https://www.gov.il/he/departments/guides/zohar.

 

קרימינולוגיה ישראלית

התפתחותו המואצת של תחום הקרימינולוגיה בישראל והגידול המתמיד במספר החוקרים ואנשי המקצוע בתחום זה, הביאו את הנהלת האגודה הישראלית לקרימינולוגיה ליזום בשנת 2011 את ייסודו של כתב עת של האגודה בשם "קרימינולוגיה ישראלית".

מטרת כתב העת היא לשמש במה לחוקרים בישראל לפרסום מאמרים בתחומים הקשורים לקרימינולוגיה במובנה הרחב: פשיעה על סוגיה וגווניה, סטייה חברתית, אכיפת החוק, קורבנות לפשיעה, תגובה חברתית לפשיעה, שיטות ענישה וטיפול בעוברי חוק, ומדיניות חברתית בתחומים אלה .

גישה למאמרים מותנת ברישום לאגודה הישראלית לקרימינולוגיה (https://criminology.org.il/). פרטים נוספים ניתן לראות בקישורית הבאה:

https://www.nevo.co.il/FilesFolderPermalink.aspx?b=books&r=%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99+%D7%A2%D7%AA%5C%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99+%D7%A2%D7%AA%5C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA