BIU Campaign
עבריינות נוער, שיקום אסירים, טיפול בהתמכרויות ועבריינות מין, הם חלק מהנושאים הנלמדים במחלקה לקרימינולוגיה. המחלקה היא החדשנית, המתקדמת והמובילה בישראל בתחומה ומתקיימים בה לימודים לשלושה תארים: ראשון, שני ושלישי. קרימינולוגים עוסקים בהבנת תופעת העבריינות, מהיכן היא צומחת וכיצד ניתן לטפל בתופעה ובכך הם תורמים להפיכת עולמנו למקום בטוח יותר. המשך...