מלגות ומענקים

קטלוג המלגות

האוניברסיטה מעניקה מלגות בגין מצב כלכלי ובגין מצויינות אקדמית.

 

תלמידים לתואר ראשון, שני ושלישי, המבקשים מלגה בגין מצב כלכלי (בעיקר ללימודים לתואר ראשון) ו/או בגין מצויינות אקדמית (ללימודים לתואר שני ושלישי) יפנו למדור מלגות .

 

מלגות מוענקות גם מטעם המדרשה והמכון הגבוה לתורה.

 

כמו כן מוענקות מלגות לסטודנטים ששירתו כחיילים קרביים בצה"ל, לסטודנטים תושבי ערי פיתוח ועוד, בהתאם לקריטריונים הנקבעים על ידי קרנות חוץ.

 

מלגות מיוחדות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים, מוצעות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, ומתעדכנות מפעם לפעם.