הנחיות לנרשמים לתואר שלישי בקרימינולוגיה – תשפ"ד

 היקף שעות הלימוד לתואר הם 6 ש"ש, הכוללים: 

  • קורסי בחירה בהיקף * 4 ש"ש
  • סמינריון בתחום המחקר בהיקף * 2 ש"ש

*   יש  להתייעץ עם המנחה באשר לבחירת קורסים רלוונטיים לנושא המחקר. במקרה הצורך, ניתן גם ללמוד קורסים לתואר שני ממחלקות אחרות, באישור המנחה.  

 

חובות נוספים, שאינם נכללים בהיקף שעות הלימוד לתואר שלישי:

  • רישום ל"עבודת דוקטור" 73-999-01 בכל שנה משנות הלימוד. ללא רישום כל שנה מחדש לקורס זה, לא ניתן לקבל הנחיה לדיסרטציה ולהגישה.
  • רישום והשתתפות ב"קולוקויום מחלקתי לתואר שלישי" -  חובה להירשם ולהשתתף במשך שלוש השנים הראשונות במפגשי  הקולוקוויום.

        לכל שנת לימודים יש קוד קורס קולוקויום מתאים.

        במהלך שנת הלימודים מותר להיעדר מהקולוקוויום עד 2 מפגשים בלבד

        חובה זו אינה נכללת בהיקף שעות הלימוד לתואר  שלישי.

 

הנחיות אלה מתייחסות לחובות מחלקה לקרימינולוגיה בלבד, ואינן כוללות חובות נוספים לתואר (יהדות, אנגלית).

מערכת שעות לתואר שלישי - תשפ"ד