הנחיות לנרשמים לתואר ראשון בקרימינולוגיה – תשפ"ד

 • תנאי  מעבר לשנה ב' הוא ציון עובר 70 בקורסים: "תיאוריות בקרימינולוגיה", "תורת הענישה א" ו"תורת הענישה ב". סטודנט שלא יעמוד בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' לא יוכל להירשם לקורסי שנה ב' (קורסי חובה, סמינריונים  וקורסי בחירה). סטודנט זה יוכל לערוך רישום אך ורק לקורס/ים שבהם נכשל.
 • ציון עובר בכל שאר הקורסים הוא  60
 • תלמידי שנה א' חייבים להירשם ולהשתתף ב"קולוקויום מחלקתי לתואר ראשון", מס' קורס 73-350-01 (קורס ללא ניקוד)
 • כל תלמידי שנה א' חייבים להשתתף במחקרים שונים המתבצעים במחלקה, וזאת במסגרת הקורס  "התנסות במחקר", מס' קורס  73-123-01הרישום לקורס זה נעשה ע"י הקשה על  שיבוץ מרשימה בזמן הרישום במערכת אינ-בר.
 • קורס "מבוא לסוציולוגיה" הינו קורס חובה לתלמידי שנה א'. (פטורים ממנו סטודנטים במסלול דו ראשי מובנה קרימינולוגיה-סוציולוגיה). קורס זה הינו קורס מתוקשב (ללא שעות הרצאה פרונטליות, פרט למס' מפגשים במשך השנה). הרישום לקורס זה נעשה ע"י הקשה על  שיבוץ מרשימה בזמן הרישום במערכת אינ-בר.
 • קורס  Stress, resiliency and crime"  " מס' קורס 73-285-01  נלמד באנגלית. זהו קורס בחירה.קורס זה מיועד לסטודנטים אשר חייבים ללמוד קורס בקרימינולוגיה בשפה האנגלית לפי הנחיות האוניברסיטה. סטודנטים אלה חייבים לבחור קורס זה במקום אחד מקורסי הבחירה בקרימינולוגיה.

 

הנחיות שנועדו למנוע התנגשות עם קורסי חובה במחלקות אחרות:

 

דו חוגי מובנה עם סוציולוגיה ואנתרפולוגיה:

שנה ב':

קורסים אלו יידחו לשנה ג':

 • ויקטימולוגיה 73-560-01
 • אלימות פוליטית 73-440-01

 

דו חוגי מובנה עם מדעי המדינה:

שנה ב':

קורס במבוא ליחסים בינלאומיים – הרצאה וגם תרגיל, יידחה לשנה הבאה. (דחיה זאת מתואמת בין המחלקות).

יש להרשם לקורסים:

 • פסיכופתולוגיה 73-200-01
 • התמכרויות 73-315-01
 • ויקטימולוגיה 73-560-01
 • אלימות פוליטית 73-440-01

 

דו חוגי מובנה עם חינוך במגמת חינוך מיוחד:

שנה א':

אנו נאשר חפיפה עבור קורס:

 • קולוקויום מחלקתי לתואר ראשון 73-350-01

יש לפנות אלינו במייל אחרי תחילת חלון הזמן שלך, כדי שנרשום אותך.

בקולוקויום יש מספר  מפגשים במשך השנה.

כדי לקבל ציון "עובר" בקורס זה, עליך להיות נוכח.ת בכל המפגשים.

 

דו חוגי מובנה עם חינוך במגמת חינוך מיוחד:

שנה ב':

קורס זה יידחה לשנה ג':

 • עבריינות נוער 73-226-01

 

דו חוגי מובנה עם חינוך במגמת יעוץ חינוכי:

שנה א':

אנו נאשר חפיפה עבור קורס:

 • קולוקויום מחלקתי לתואר ראשון 73-350-01

יש לפנות אלינו במייל אחרי תחילת חלון הזמן שלך, כדי שנרשום אותך.

בקולוקויום יש מספר  מפגשים במשך השנה.

כדי לקבל ציון "עובר" בקורס זה, עליך להיות נוכח.ת בכל המפגשים.

 

דו חוגי מובנה עם חינוך במגמת יעוץ חינוכי:

שנה ב':

קורס זה יידחה לשנה ג':

 • אלימות פוליטית 73-440-01

 

דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה:

שנה ב':

קורס זה יידחה לשנה ג':

 • עבריינות נוער 73-226-01