מזכירות המחלקה

המחלקה לקרימינולוגיה

אוניברסיטת בר אילן

רמת גן  5290002

 

טלפון:   03-5318221

            03-5318241

 פקס:    03-7384038

 

דוא"ל: criminology.dept@biu.ac.il 

דוא"ל מועמדים לתואר שני:  Criminology.ma@biu.ac.il 

דוא"ל תלמידי תואר שני:, בנושאי תזה והצעת תזה:  Criminology.thesis@biu.ac.il  

 

בתקופת הקורונה אין קבלת קהל