מזכירות המחלקה

המחלקה לקרימינולוגיה

אוניברסיטת בר אילן

רמת גן  5290002

 

טלפון:   03-5318221

           03-5318241

             

דוא"ל: criminology.dept@biu.ac.il 

דוא"ל מועמדים לתואר שני:  Criminology.ma@biu.ac.il 

דוא"ל תלמידי תואר שני:, בנושאי תזה והצעת תזה:  Criminology.thesis@biu.ac.il  

 

קבלת קהל :

מענה טלפוני בימים א'-ה' בשעות 9:00-13:00

אנו זמינים לכם בזום בימים א', ג', ה' בשעות 12:00-10:00