מיקום ודרכי הגעה

המחלקה לקרימינולוגיה

בנין 213   (בנין מכסיקו)

קומה ד'

מפת האוניברסיטה