סגל אקדמי

ראש המחלקה

טלפון דוא"ל
פרופ' נהרי גלית 03-5318221 galit.nahari@biu.ac.il

סגל אקדמי

שםסמל מיון תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' אידיסיס יעל ראש התוכנית לקרימינולוגיה קלינית לתואר שני 03-5318242 yael.idisis@biu.ac.il
פרופ' בן סימון משה סגן ראש התוכנית לקרימינולוגיה שיקומית לתואר שני 03-5318729 moshe.bensimon@biu.ac.il
דר' קרן גואטה ד"ר גואטה קרן ראש התוכנית לקרימינולוגיה שיקומית לתואר שני Keren.Gueta@biu.ac.il
פרופ' גליקסון יוסי יו"ר ועדת האתיקה המחלקתית 03-5318221 gliksoj@biu.ac.il
פרופ' סופי וולש פרופ' וולש סופי ראש תוכנית לימודי תואר ראשון 03-5317195 Walshs@biu.ac.il
ד"ר יורמן עדה ראש התוכנית לקרימינולוגיה עיונית לתואר שני 03-5318741 yurman.ada@gmail.com
ד"ר כהן-רז ליאור 03-5318242 lior.cohenraz@gmail.com
דר' רותם לשם ד"ר לשם רותם סגנית ראש התכנית לתואר ראשון בקרימינולוגיה 03-5318982 rotem.leshem@biu.ac.il
ד"ר נאור-זיו רויטל סגנית ראש התכנית לקרימינולוגיה קלינית לתואר שני בקרימינולוגיה 03-5317195 vitalnaor@yahoo.com
ד"ר נטלי קליין סלה 03-5318221 nathalie.klein-selle@biu.ac.il
פרופ' תומר עינת פרופ' עינת תומר 03-5317612 einatt@biu.ac.il
פרופ' נתי רונאל פרופ' רונאל נתי יו"ר הוועדה המחלקתית ללימודים מתקדמים 03-5318776 roneln@biu.ac.il

סגל בגמלאות