טפסים

טופס פרטים
טופס הצהרת החוקר/ת האחראי/ת למחקר

לוועדת האתיקה

קישור להורדת הטופס
בקשה למימון הוצאות עבודת מחקר

 

 

קישור להורדת הטופס
טופס המלצה למועמדים לתואר שני קישור להורדת הטופס
בקשה לאישור מחקר

לוועדת האתיקה

קישור להורדת הטופס
טופס הסכמה להשתתפות במחקר

לוועדת האתיקה

קישור להורדת הטופס
טפסים נלווים להצעת מחקר לתזה

טפסים שיש לצרף להצעת התזה

קישור להורדת הטופס
טופס הסכמת הורים

לוועדת האתיקה

קישור להורדת הטופס
הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר במסגרת התואר השלישי קישור להורדת הטופס
אישור ועדת אתיקה על הצעות מחקר לתואר שלישי קישור להורדת הטופס
בקשה לשינוי מנחה קישור להורדת הטופס
הנחיות לכתיבת תזה קישור להורדת הטופס
טופס המלצה למועמדים לתואר שלישי קישור להורדת הטופס