לימודי קרימינולוגיה לתואר ראשון

למה ללמוד קרימינולוגיה?

לימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה כוללים מגוון רב של קורסים מענינים בתחומי ההוויה האנושית הנורמאלית והסוטה. במסגרת זו נסקרות ההתנהגויות הסוטות לסוגיהן, נדונות התאוריות האמורות להסבירן ונשקלות הדרכים למניעתן. הנושאים הנדונים כוללים עבריינות , אלימות, סמים, ענישה, קורבנות, שיקום עבריינים, התמכרויות, אמת ושקר, פשיעה, בתי סוהר ועוד.

לימודי קרימינולוגיה לתואר ראשון נועדו להכשרה אקדמית בתחום. בוגרי התואר הראשון משתלבים במסגרות תעסוקתיות שונות כגון: במחלקות לקידום נוער ברשויות המקומיות, שרות בתי הסוהר, משטרה, מוסדות תקון, הוראה בבתי ספר תיכונים, ועוד.

תנאי קבלה: 

קיימים במחלקה לקרימינולוגיה שני מסלולי קבלה:

1. ממוצע ציוני בגרות וציון פסיכומטרי.

ניתן להעריך את סיכויי הקבלה במסלול זה במסך הערכת סיכויי קבלה המצוי באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

2. בעלי ממוצע בגרות 98 ומעלה מתקבלים ללא ציון פסיכומטרי.

המתקבלים בתנאי קבלה עפ"י סעיף זה, חייבים בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר / אמיר"ם).

סטודנטים ותיקים המבקשים לעבור ללימודי קרימינולוגיה ממחלקות אחרות, יגישו את בקשתם למשרד לקבלת תלמידים ומעמדם כשל תלמידים חדשים.

תנאי קבלה לעולים - בעלי תעודת בגרות מחו"ל

תנאי קבלה לבוגרי מוסדות חרדים

 

 

מסלולי הלימודים בקרימינולוגיה:

 

מסלול דו-חוגי (דו-ראשי)

הלימודים לתואר במסלול זה מתקיימים בשילוב עם מקצוע דו-חוגי (ראשי) ממחלקה אחרת.

היקף הלימודים במסלול זה הוא 54 נ"ז (27 שעות שנתיות) בכל אחת מהמחלקות.

משך הלימודים - שלוש שנים.

 

מסלול דו-חוגי מובנה (דו-ראשי מובנה)

הלימודים לתואר במסלול זה מתקיימים בשילוב עם מקצוע דו-חוגי (ראשי)  מאחת מהמחלקות הבאות:

  • לימודי מזרח-תיכון
  • סוציולוגיה ואתנרפולוגיה
  • מדעי המדינה
  • חינוך (במסלולים יעוץ חינוכי וחינוך מיוחד)
  • אמנות יהודית
  • פסיכולוגיה

היקף הלימודים בקרימינולוגיה הוא 50-52 נ"ז (25-26 שעות שנתיות)

 

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה ותרגילים, קורסי בחירה, סמינריון עיוני וסמינריון מחקרי.

משך הלימודים - שלוש שנים.

 

קורסי מעבר

הקורסים הבאים הינם קורסי מעבר:

  • תאוריות בקרימינולוגיה  73-100-01
  • תורת הענישה א' 73-112-01
  • תורת הענישה ב' 73113-01

ציון "עובר" בקורסים אלה הוא 70 .

רק סטודנט.ית שעבר.ה קורסים אלה, ת.יוכל להרשם לקורסי שנה ב'.

 

 

תעודת הוראה בקרימינולוגיה

במסגרת לימודי התואר הראשון ניתן גם לעבור הכשרה בהוראת הקרימינולוגיה לבתי ספר תיכוניים באמצעות בית הספר להכשרת מורים, בפקולטה לחינוך, ללימודי הכשרה זו יכולים להצטרף תלמידים  משנה ג' ללימודיהם.

מידע נוסף באתר בית הספר להכשרת מורים (תעודת הוראה)