סגל מנהלי

סגן מינהלי לראש המחלקה

טלפון דוא"ל
גב' דגנית בר-נוי 03-5318221 dganit.bar-noy@biu.ac.il

סגל מנהלי

שםסמל מיון תפקיד טלפון דוא"ל
גב' עינת אראל מן מתאמת מחלקה ותואר ראשון 077-3063029 criminology.dept@biu.ac.il
מזכירות המחלקה לקרימינולוגיה 03-5318241
גב' גילה פריג'ה 03-5318971 Gila.Frija@biu.ac.il