חגית בוני-נח
תחומי לימוד: 

בעלת תואר ד"ר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל.

יועצת לרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול משנת 1996 עד 2018.

חברת ועד אילסם - החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות וחברת הנהלת הסוכנות למניעת סימום בספורט.

מרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון.